Avís legal

Els continguts i elements gràfics del lloc web www.autoarsht.com són propietat i estàn gestionats per AUTOCARS HT S.L.:

Pol. Ind illa Sud – Tomàs Viladomiu, 21
08650 Sallent (Barcelona)
T. 93 837 05 46 - F. 93 820 63 67
autocars@autocarsht.com
NIF: B60285608

La totalitat d'aquesta pàgina web és propietat de AUTOCARS HT S.L. i no pot ser objecte d'explotació, reproducció, distribució, modificació, comunicació pública, cessió o transformació, o qualsevol altre manera de difusió no autoritzada expressament.

L'accés a aquest web no atorga als usuaris drets ni cap titularitat sobre els drets de propietat intel·lectual o industrial dels seus continguts.

D'acord amb la Llei de Protecció de Dades Personals (LOPD 15/99), les dades recollides a partir de correu electrònic o formularis del lloc web entraran a formar part del fitxer automatitzat propietat única de AUTOCARS HT S.L. que té com a única finalitat la gestió administrativa, comercial i publicitària de l'empresa. Recordi que pot exercir quan ho desitgi el seu dret d'accés i cancel·lació mitjançant un correu electrònic a autocars@autocarsht.com